Velkommen

Nanna Westergård-Nielsen, mag.art., proceskonsulent, driver konsulentvirksomheden Viden til Vækst Consult.

Viden til Vækst Consult beskæftiger sig med kultur og mennesker:

* Kompetenceudvikling, fra analyse til gennemførelse af kurser og konference

* Kulturstrategi og kortlægning

* Kvalitative kulturanalyser

* Kommunikation med nye medier, mobiltelefoner, ”serious game”, mv.

Har stor erfaring i at gennemføre innovative processer, lige fra ideudvikling, fundraising til projektledelse og implementering.

Nanna Westergård-Nielsen har som baggrund en lang karriere i Undervisningsministeriet og i Akademikernes Centralorganisation (AC), samt udviklingschef i FUHU og leder af Danmarks Erhvervsforsknings Akademi.

Eksempler på større opgaver: